مقاله پردازش تصویر (درباره پردازش تصویر و فرآیند پردازش آن در بینایی حشرات) با ترجمه(مناسب برای درس گرافیک کامپیوتر)

مقاله پردازش تصویر (درباره پردازش تصویر و فرآیند پردازش آن در بینایی حشرات) با ترجمه(مناسب برای درس گرافیک کامپیوتر)

مقاله پردازش تصویر (درباره پردازش تصویر و فرآیند پردازش آن در بینایی حشرات) با ترجمه(مناسب برای درس گرافیک کامپیوتر)

 

فایل PDF مقاله به زبان اصلی در 8 صفحه در زیر قابل دانلود است.

فایل ورد(Word) قابل ویرایش ترجمه مقاله در 12 صفحه

 

هدیه ی ما فایل پاورپوینت آماده برای ارائه است.

 

در ضمن پس از خرید مقاله اصلی ضمیمه ترجمه شده است.مناسب برای دانشجویان کارشناسی و ارشد کامپیوتر که به دنبال مقاله ای برای ارائه در کلاس هستند ویا دنبال پروژه ای برای ارائه هستند.

بخشی ابتدایی از ترجمه مقاله

صحنه های طبیعی ممکن است تصادفی به نظر برسند، اما تنها به زمان و فضا محدود نمی شوند، بلکه همچنین ارتباطات زمانی و فضایی قویی را نشان می دهند. محدودیت ها و ارتباطات فضایی می تواند توسط کمیت سنجی آمار های تصویری توصیف شوند، که شامل اندازه های بصری (ادراکی) مانند کنتراست، رنگ و درخشندگی (روشنایی) می باشند، اما همچنین شامل پارامتر هایی که به نوعی از تبدیل تصویر نیاز دارند نیز می باشند. در این مقاله ، ما برخی از ابزار های رایج استفاده شده برای کمیت سنجی پارامتر های زمانی و فضایی از ورودی حس بصری وابسته به اصول طبیعی را بحث خواهیم کرد، و اینکه چطور این ابزار برای آگاه کردن ما درباره فرآوری کردن  حس بصری در حشرات استفاده شده اند . به طور خاص ، ما یافته هایی را بررسی می کنیم که با استفاده از محرک های تعریف شده آزمایش گر و پارامتر های مرسوم  امکان پذیر نخواهد بود .